หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
 

MisterKopy เป็นผู้นำในด้านการให้บริการ Book On-Demand ซึ่งมีลูกค้าในแวดวงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแวดวงวิชาการ

บริการ Book On-Demand ของ MisterKopy ถือเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือจำนวนน้อยได้เป็นอย่างดี

ลูกค้าของเราส่วนใหญ่พิมพ์หนังสือในจำนวนตั้งแต่ 1 – 1,000 เล่ม แต่สามารถได้งานที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ในช่วงเวลาเร่งด่วน ดังจะเห็นได้จากความเชื่อมั่นที่หลากหลายจากบทสัมภาษณ์ของลูกค้าที่ต้องการความเป็นมืออาชีพเหล่านี้

ลูกค้าของ MisterKopy แต่ละท่าน ต่างประทับใจในบริการของ MisterKopy ที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการแบบ One-Stop-Service / ความเอาใจใส่ดูแลลูกค้า / ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงาน / ความรวดเร็วในการทำงาน / การออกแบบสิ่งพิมพ์-ปกหนังสือ ที่สวยงามสะดุดตา (ดังจะเห็นได้จากผลงานที่เราเคยทำ)

ความประทับใจต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นบทสัมภาษณ์เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพและมาตรฐานการบริการของเรา (คลิ๊กเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์)
 
© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.