หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
ด้วยระบบการส่งไฟล์งาน Online จะทำให้ท่านสามารถส่งงานของท่านมาให้เราได้เร็วขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการลดภาระของท่านในการทำต้นฉบับเพื่อจัดส่งมาให้กับเรา หลังจากที่ท่าน
จัดส่งไฟล์มาให้เราแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อท่านกลับไปเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของ
ไฟล์งานของท่าน
ขั้นที่ 1 : กรุณา เตรียมไฟล์ของท่าน ให้พร้อมก่อนที่จะส่งไฟล์มาให้เรา
ขั้นที่ 2 : เมื่อท่านได้เตรียมไฟล์ของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดคลิ๊ก "เริ่ม"
เพื่อเริ่มต้นการส่งไฟล์ของท่านมาให้เรา
MisterKopy PDF Printerb เป็นเครื่องมื่อที่ช่วยเตรียมไฟล์ของท่านก่อนการส่งไฟล์ Online
ท่านสามารถดาวน์โหลด MisterKopy PDF Printer
b ได้ฟรี ที่นี่© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.