หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
MisterKopy PDF Printerb ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการใดบ้าง?
MisterKopy PDF Printerb ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows 2000, Windows 98 และ Windows Me
สั่งพิมพ์ไฟล์โดยใช้ MisterKopy PDF Printerb ไปแล้ว แต่ไม่ปรากฎกล่องข้อความ "Save As"
MisterKopy PDF Printerb อาศัย GNU Ghostscript ในการทำงาน ดังนั้นท่านควรติดตั้ง GNU Ghostscript บนเครื่องของ
ท่านด้วย
(ท่านสามารถดาวน์โหลด GNU Ghostscript ได้ฟรี ที่นี่)
(หากท่่านต้องการ source code ของ GNU Ghostscript ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี)
รูปแบบและขนาดของฟอนต์ของไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นผิดเพี้ยนไป
ท่านสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดย:

* บนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ Windows XP ให้ท่านเลือก คุณสมบัติ (Properties) ในหน้าต่างการ
พิมพ์ของ MisterKopy PDF Printer
b จากนั้นเลือก Advanced -> TrueType Font จากนั้นให้เปลี่ยนค่า "Substitute
with Device Font" เป็น "Download as Softfont"

* บนระบบปฏิบัติการ Windows 98 และ Windows Me ให้ท่านเลือก คุณสมบัติ (Properties) ในหน้าต่างการพิมพ์
ของ MisterKopy PDF Printer
b จากนั้นเลือก Advanced>TrueType Font จากนั้นให้เปลี่ยนค่า "Substitute with
Device Font" เป็น "Always use TrueType Fonts"
ต้องการเพิ่มขนาดกระดาษขนาดพิเศษโดยกำหนดขนาดกระดาษเอง
ไปที่ Control Panel -> Printers and Faxes จากนั้นที่เมนู File เลือก Server Properties จากนั้นท่านก็กำหนดขนาด
กระดาษตามที่
ท่านต้องการภายใต้แท็ป Forms
สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาดูได้
ท่านอาจจะต้องติดตั้ง Adobe Reader ก่อนเพื่อที่จะสามารถเปิดไฟล์ PDF ที่ถูกสร้างขึ้นมาดูได้
(
ท่านสามารถดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ฟรี ที่นี่)
ไฟล์ PDF ที่ถูกสร้างขึ้นไม่สมบูรณ์ เช่น เนื้อหาหรือตัวข้อความมาไม่ครบถ้วน
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า Adobe Reader ที่ติดตั้งในเครื่องของท่านเป็นเวอร์ชั่น 6 หรือสูงกว่า


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.