หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*Image is Power พลังแห่งภาพลักษณ์
*กฎ 60 ข้อ ของการสร้าง Image
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*100 เล่ม
***เนื่องจากในแวดวงการพิมพ์ปัจจุบัน มักมีนักเขียนหน้าใหม่ฝีมือดีหลายคนอยากพิมพ์หนังสือเป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่า ไม่มีสำนักพิมพ์ใดให้โอกาสแก่นักเขียนหน้าใหม่ ฝีมือดีเหล่านี้ เพราะ สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ต่างๆ  ก็ไม่อยากรับภาระความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพราะหากลงทุนพิมพ์หนังสือให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ ๆ แล้ว ถ้าไม่สามารถขายหนังสือได้ หรือ หนังสือนั้นไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วละก็ ผู้ที่ต้องรับภาระในเรื่องทุนก็ต้องประสบกับการขาดทุนไป   ดังนั้น ด้วยระบบการพิมพ์หนังสือของประเทศไทยที่ว่านี้  จึงทำให้มีนักเขียนรุ่นใหม่ฝีมือดี เข้าสู่ตลาดการพิมพ์ได้น้อย และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักเขียนในบ้านเรามีน้อย

***อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ MisterKopy  คิดค้นนวตกรรมการพิมพ์แบบใหม่ หรือ Print On-Demand นี้ได้ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ฝีมือดี ได้มีโอกาสเกิดในวงการหนังสือ เพราะ ระบบการพิมพ์แบบใหม่ที่เราใช้ไม่จำเป็นต้องลงทุนมาก และไม่จำเป็นต้องมีปริมาณการพิมพ์ขั้นต่ำ ดังนั้น นักเขียนสามารถออกทุนส่วนตัวในการพิมพ์หนังสือของตัวเองได้
***ความยากลำบากในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้อยู่ตรงที่ว่า นักเขียนมักไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ และขั้นตอนการพิมพ์หนังสือและคิดว่าการพิมพ์หนังสือเป็นเรื่องยาก  แต่เมื่อ MisterKopy ได้รับการติดต่อจากผู้เขียน เราบอกกับผู้เขียนไปว่า การพิมพ์หนังสือไม่ยากอย่างที่คิด และสามารถทำได้ในจำนวนน้อย

***MisterKopy รับ File ต้นฉบับจากผู้เขียนเป็น File (.doc) เรารีบให้ทีมงานกราฟฟิค จัดรูปเล่มทันที ในขณะที่ทีมงาน กราฟฟิคอีกชุด ก็ดำเนินการออกแบบปกหนังสือ ให้แก่นักเขียนโดยเน้นที่สีสันที่ดูสดใส และดึงดูดให้ผู้ที่เห็นหนังสืออยากอ่านหนังสือเล่มนั้น

***ผู้เขียนเน้นกับเราว่า อยากได้หนังสือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยมี File (.doc) ให้เรา โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรกับ File ดังกล่าวเลย หนังสือ 100 เล่มต้องพิมพ์ให้เสร็จ  แต่เราก็สามารถทำได้สำเร็จ และผู้เขียนก็นำหนังสือไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งกรณีนี้ สร้างความสุขและคำชื่นชมจากผู้เขียนดังกล่าวเป็นอย่างมาก

***
ขนาดหนังสือเป็นแบบ Pocket Book ความหนาประมาณ 200 หน้า สีสันสดใส น่าหยิบมาอ่านมาทีเดียวครับ!
[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.