หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*การวิเคราะห์ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย: การเมือง เศรษฐกิจ การเมือง
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*200 เล่ม
***เนื่องจาก สถาบันศึกษาการระหว่างประเทศฯ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทย ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขึ้น การจัดทำโครงการวิจัยดังกล่าว กินระยะเวลากว่า 2 ปี จึงจะสำเร็จ เพราะต้องมีการลงไปเก็บข้อมูลที่ต่างประเทศ ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ประกอบกับข้อมูลและเนื้อหามีจำนวนมาก เนื่องจากครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และเมื่อคณะผู้วิจัย ดำเนินการวิจัยเสร็จ ก็ติดต่อเราเพื่อจัดทำหนังสือดังกล่าว โดยจำกัดจำนวนพิมพ์เพียง 200 เล่ม
***ทันที่ที่เราได้รับการติดต่อจากผู้วิจัยให้จัดทำรายงานวิจัยเรื่องดังกล่าวในจำนวนเพียง 200 เล่ม ทางเรายินดีให้บริการและบอกว่า “นี่คืองานที่เราถนัด” อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยเคยใช้บริการของเรามาบ้างแล้ว จึงมอบหมายให้เราดำเนินการให้เต็มที่ตั้งแต่การจัด Art Work เนื้อหา จนไปถึง การออกแบบปก และเมื่อเราจัดทำต้นฉบับใหม่เสร็จ เรารีบนำไปให้ผู้วิจัยดู เมื่อทางผู้วิจัยชอบสิ่งที่เรานำเสนอให้ ทางผู้วิจัยก็สั่งเราดำเนินการพิมพ์ทันที

***งานนี้ ทางผู้วิจัยไม่ต้องรับภาระเรื่อง Artwork เนื้อหาและออกแบบปกอีก เรียกว่า บริการกันแบบ “One Stop Service” เพียงเอา File ต้นฉบับให้เรา ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเรา เพราะเราเข้าใจดีว่า ผู้วิจัยแค่ทำวิจัยก็เหนื่อยมากพออยู่แล้ว การจัดทำรูปเล่มงานวิจัย ควรปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของมืออาชีพจะดีกว่า...
[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.