หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*รวมมิตรทำเนียบรุ่นในการแสดงมุฑิตาจิต รศ.ชอบ เข็มกลัด
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*100 เล่ม
***เนื่องมาจาก คณาจารย์และลูกศิษย์ ของ รศ.ชอบ เข็มกลัด ต้องการแสดงความกตัญญูกตเวที ให้แก่ รศ.ชอบ เข็มกลัด อาจารย์ประจำที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ และในโอกาสเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ต้องการจะรวบรวมรายชื่อบรรดาศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะจัดทำหนังสือ “รวมมิตรทำเนียบรุ่น ในการแสดงมุฑิตาจิต รศ.ชอบ เข็มกลัด” ไปในโอกาสเดียวกัน แต่การจัดทำหนังสือดังกล่าว ต้องการจัดทำเพียงแค่ 100 เล่ม จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการจัดทำ เนื่องจากโรงพิมพ์ไม่รับงานดังกล่าวด้วยเหตุที่จำนวนพิมพ์ “น้อยเกินไป”
***คำว่า “จำนวนพิมพ์น้อยเกินไป” ไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับ “ลูกค้าของเรา” และ “MisterKopy” เพราะหนังสือเพียง 1 เล่ม เราก็สามารถทำให้ท่านได้ จากกรณีดังกล่าวคณาจารย์และคณะลูกศิษย์ได้มาติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์และเล่าความต้องการพร้อมทั้ง สภาพปัญหาให้เราทราบ ทันทีที่เราทราบเราก็บอกว่า “อันนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราครับ”

***ประกอบกับงบประมาณในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ทางคณาจารย์บอกว่ามี “น้อยมาก” ให้เราหาวิธีการจัดทำเอกสารที่เหมาะสมที่สุดให้เรารีบเสนอ แนวทางที่ดีที่สุด ถูกที่สุด ให้แก่คณาจารย์ ทางคณาจารย์รีบตอบตกลงและให้เราทำในทันที ในเวลาเพียง 2 วัน ตั้งแต่ MisterKopyได้รับต้นฉบับ

***เมื่องานสำเร็จ เราบริการส่งงานให้ถึงงานเลี้ยงวันเกษียณอายุราชการของ รศ.ชอบ เข็มกลัด ที่ โรงแรมริเวอร์ ไซด์ บรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยความชื่นมื่นและมีความสุข หนังสือได้รับการชื่มชมจากผู้เข้าร่วมงาน ทำเอาคณาจารย์ผู้จัดงานมีความสุขไปตาม ๆ กัน
[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.