หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*โครงการติดตามการประเมินผล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
*ภายใต้แผนงานด้านชุมชน
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*รายงายวิจัย 75 เรื่อง - 75 จังหวัด (จำนวนเรื่องละ 5 เล่ม)
*บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (จำนวน 20 เล่ม)
***เนื่องด้วย กระทรวงมหาดไทยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งได้จัดทำโครงการการวิจัยร่วมกันขึ้น ทั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยทุกจังหวัด รวม 75 จังหวัด และคณะผู้วิจัย ได้จัดทำการวิจัยเสร็จ จึงจำเป็นต้องเสนอผลการวิจัยต่อกระทรวงมหาดไทย โดยจะนำเสนอแบ่งออกเป็นจังหวัด ๆ โดยในแต่ละจังหวัดต้องจัดพิมพ์เป็นเล่มในตัว และทางคณะผู้วิจัยไม่ต้องการที่จะรวมหลาย ๆ ผลการวิจัยหลาย ๆ จังหวัดเข้ามาอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน เพราะแต่ละจังหวัดต่างมีผลการวิจัยที่แตกต่างกันและมีสภาพปัญหาที่ไม่เหมือนกัน
***ทางคณะผู้วิจัยได้ติดต่อ MisterKopy โดยการ Walk-in เข้ามาใน Showroom บริการของเรา และได้แจ้งความประสงค์ในการจัดพิมพ์ผลการวิจัยดังกล่าวแก่เรา ทันทีที่เราได้ทราบความต้องการของคณะผู้วิจัย เราทราบดีว่าเป็นงานที่เราถนัดเป็นอย่างมาก เพราะต้องการพิมพ์หนังสือมากถึง 75 เรื่อง และพิมพ์เรื่องละ 5 เล่มเท่านั้น ซึ่งบริการพิมพ์หนังสือในลักษณะนี้ เป็นจุดเด่นในบริการของเรา เราจึงบอกแก่คณะผู้วิจัยไปว่า “คุณมาถูกที่แล้วครับ”

***เมื่อ MisterKopy ได้รับต้นฉบับจากคณะผู้วิจัยปรากฎว่า มีต้นฉบับมากถึง 75 ต้นฉบับ ในแต่ละต้นฉบับมีชื่อของจังหวัดกำกับทุกต้นฉบับ นับ ๆ ดูแล้วได้ 75 จังหวัดพอดี เมื่อได้ต้นฉบับครบ งานของเราก็เริ่มต้นทันที

***MisterKopy ผลิตเอกสารออกมาทั้งสิ้น 375 เล่ม (75x5) และมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารอีก 20 เล่ม ด้วยหนังสือที่มากมายแต่ไม่ซ้ำกันเช่นนี้ เราเข้าใจว่าคงจะยากสำหรับโรงพิมพ์ที่อื่นอยู่บ้าง แต่ไม่ยากสำหรับเรา

***เมื่อคณะผู้วิจัยได้เห็นผลงานของเราแล้ว คณะผู้วิจัยรีบนำส่งกระทรวงมหาดไทยทันที และได้รับคำชมจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่า สามารถทำหนังสือเพียง 5 เล่มในแต่ละเรื่องได้อย่างไร

***ภายหลังต่อมาอีกไม่ถึง 1 สัปดาห์ MisterKopy ได้รับคำสั่งให้พิมพ์เพิ่มอีกจังหวัดละ 3 เล่มซึ่งเราก็สามารถจัดทำให้ได้ตามที่ต้องการ สร้างความพอใจเป็นอย่างมากให้แก่คณะผู้วิจัย
[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.