หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*โครงการจัดการประชุมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*300 เล่ม
***คณะผู้จัดการประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ติดต่อ MisterKopy ให้จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งจะได้มีการจัดประชุมที่ BITEC บางนา ในวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยได้ติดต่อ MisterKopy ผ่านทางโทรศัพท์ (ฝ่ายจัดพิมพ์งานวิชาการ) ครั้งแรกที่เราได้รับการติดต่อและทำการประเมินราคา คณะผู้จัดการประชุมแจ้งให้เราทราบว่าเอกสารจะมีความหนาประมาณ 600 หน้า แต่เมื่อคณะผู้จัดการประชุมได้จัดทำต้นฉบับเสร็จ ปรากฏว่าเอกสารมีความหนามากถึง 1,050 หน้า ซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนาที่สุดเท่าที่เราเคยจัดพิมพ์มา!
***ครั้งแรกเมื่อเราได้เห็นต้นฉบับ MisterKopy ค่อนข้างหนักใจ เพราะเอกสารมีความหนามากถึง 1,050 หน้า หากทำการพิมพ์เป็นหนังสือหรือเอกสารการประชุมออกมาแล้ว ความหนาของหนังสือจะหนาถึง 4 นิ้วเศษ ซึ่งหนังสือที่หนาขนาดนี้จะมีปัญหาในเรื่องการเข้าเล่มและความมั่นคงแข็งแรงของหนังสือ

***
นอกจากปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้ว ระยะเวลายังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดอย่างมาก เนื่องจากการประชุมจะมีในวันที่ 1-2 ธันวาคม แต่เราได้รับต้นฉบับเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งหากนับรวมเวลาในการทำงานจริง ๆ แล้วมีเพียง 10 วันเท่านั้น และหากเปรียบเทียบกับความหนาของหนังสือแล้ว ในหนึ่งวันต้องพิมพ์เอกสารให้ได้ถึงวันละ 31,500 หน้า และยังต้องเผื่อเวลาในการเข้าเล่มอีก ถือเป็นงานหนักมาก!

***อย่างไรก็ตาม MisterKopy ได้ระดมกำลังการผลิตทั้งหมด เพื่อจัดการพิมพ์งานดังกล่าวให้ทัน ทีมงานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์เร่งออกแบบปก เพื่อส่งแบบปกให้คณะผู้จัดการประชุมพิจารณา ในขณะเดียวกัน เนื้อหาของงานวิจัยก็เร่งพิมพ์อย่างหนัก อีกฝ่ายหนึ่งต้องประสานหาวิธีในการเข้าเล่มเอกสารที่มีความหนามากให้ได้ และที่สำคัญต้องมีความแข็งแรงด้วย

***ด้วยการทำงานอย่างเป็นทีม และกำลังใจของทีมงานที่ดี จึงทำให้ งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี งานทั้งหมดเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และรีบจัดส่งงานไป BITEC บางนา ในวันเดียวกัน…ถือได้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควร…แต่ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

***นอกจากนี้ MisterKopy ยังได้ไปออกบูธ แสดงผลงานพิมพ์และนำเสนอบริการของเราด้วยในบริเวณงานที่ BITEC บางนา และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการแจกเอกสารการประชุมภายในบูธของ MisterKopy ด้วย
[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.