หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
วิธีี่ที่ 1 :

ติดต่อกับ MisterKopy ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-2290 ติดต่อ

ฝ่ายจัดพิมพ์งานวิชาการ

วิธีที่่ 2 : อีเมล์มาหาเราที่ support@misterkopy.com

เจ้าหน้าที่ของเราจะให้คำแนะนำในการจัดพิมพ์หนังสือของท่านอย่างเป็นขั้นตอนและบริการแบบ
One Stop Service โดยท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตเอกสาร หนังสือ
หรืองานวิจัยมาก่อน


การบริการของเรายังครอบคลุมไปถึงการบริการรับ-ส่งงาน ตามสถานที่ที่่ท่านต้องการ เช่น
หน่วยงานที่ท่านได้รับทุน หน่วยงานที่ว่าจ้างท่านทำวิจัย หน่วยงานเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ หน่วยงาน
ที่ท่านต้องการแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไปให้ เป็นต้น

[กลับสู่เมนูหลัก งานวิชาการ]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.