หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |

MisterKopy PDF Printerb เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการแปลงไฟล์งานของท่านไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, PowerPoint, Access
หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถพิมพ์ได้เป็นไฟล์ PDF โดยไฟล์ PDF ที่ถูกสร้างขึ้นจะรักษารูปแบบการจัดหน้า และรูปแบบของตัวอักษร
ให้เหมือนไฟล์ต้นฉบับ ดังนั้นท่่านจึง
สามารถมั่นใจได้ว่าไฟล์ทีท่านส่งมาให้เราผ่านบริการ Online Printing Service จะสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และมีความถูกต้องเหมือนที่ท่านต้องการ

ข้อดีของ MisterKopy PDF Printerb

MisterKopy PDF Printerb จะช่วยท่านจัดการกับปัญหาเรื่องรูปแบบการจัดหน้า รูปแบบของตัวอักษร ฯลฯ
ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากไฟล์ต้นฉบับแม้จะเปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ต่างเครื่องกัน
ช่วยให้ท่าน ประหยัดเวลา ในการพริ้นท์ต้นฉบับ
ช่วยให้ท่าน ประหยัดค่าใช้จ่าย เรื่องหมึกพิมพ์, กระดาษ, และค่าดูแลรักษาเครื่องพิมพ์
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับก่อนการพิมพ์ทุกครั้งผ่าน Adobe Reader

ท่านสามารถดาวน์โหลด MisterKopy PDF Printerb ได้ฟรี ที่นี่© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.