หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
|
ถ่ายเอกสารระับบดิจิตอล
ดิจิตอลพริ้นติ้ง
บริการจัดทำรูปเล่ม
พล็อต/ทำสำเนาแบบแปลน
งานพิมพ์ภาพขนาดใหญ่
งานพิมพ์ของส่วนตัว
MisterKopy ให้บริการพล็อตแบบแปลนขนาดใหญ่ตั้งแต่หน้ากว้าง A3 - A0 ด้วยระบบเลเซอร์ซึ่งแตก
ต่างจาก
เครื่องพล็อตระบบอิงค์เจ็ต ทำให้งานที่ได้จาก MisterKopy มีคุณภาพทุกแผ่น คมชัด ดูง่าย ไม่
เลอะเทอะ
นอกจากนี้เครื่องพล็อตระบบเลเซอร์ยังทำงานได้เร็วกว่าเครื่องพล็อตระบบอิงค์เจ็ตหลายเท่า
ตัวอีกด้วย
พล็อตแบบแปลน
ทำสำเนาแบบแปลน© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.