หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
|
ถ่ายเอกสารระับบดิจิตอล
ดิจิตอลพริ้นติ้ง
บริการจัดทำรูปเล่ม
พล็อต/ทำสำเนาแบบแปลน
งานพิมพ์ภาพขนาดใหญ่
งานพิมพ์ของส่วนตัว

ที่ MisterKopy เราเข้าใจดีถึงการมีตัวเลือกที่หลายหลาย ในบริการเข้าเล่ม ของเรา เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ
ที่แตกต่าง ตามแต่โอกาสในงานของท่าน เราทุ่มเท และพิถีพิถัน ในทุกขั้นตอนของการ
ผลิต เพื่อให้แน่ใจว่างานทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพียงการเข้าเล่มเพื่อใช้ในงาน presentation อย่างง่าย ๆ
ของท่าน จนถึงการเข้าเล่มที่ต้องการความเป็น
มืออาชีพมากขึ้นนั้น (เช่น รายงานการประจำปี ของ
บริษัท, เอกสารเผยแพร่งานวิจัย) เป็นงานที่ดูดีที่สุด และตรงกับ
ความต้องการของท่านมากที่สุด
ปกอ่อนใสกาว
ปกแข็ง
สันสติกเกอร์
สันห่วงพลาสติก© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.