MisterKopy® เป็นทั้งโรงพิมพ์ Offset และโรงพิมพ์ Digital ที่ให้บริการแบบ One-Stop-Service เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบการจัดพิมพ์ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า
บริการพิมพ์หนังสือ Book         On-Demand
MisterKopy ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10         แบรนด์ SMEs ของประเทศไทยในปี 2550


ไฟล์ PDF นับเป็นรูปแบบของ
ไฟล์ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง
ในระบบการพิมพ์ ซึ่งโรงพิมพ์
MisterKopy® เองก็ได้มีการ
พัฒนาโปรแกรม MisterKopy
PDF Printer
®
เพื่อแจกจ่ายให้
แก่ลูกค้าของโรงพิมพ์ของเรา
และบุคคลโดยทั่วไป Download
ไปใช้สำหรับแปลงไฟล์ต้นฉบับ
ในรูปแบบต่างๆ เป็นไฟล์ PDF
ก่อนส่งไฟล์งานไปยังโรงพิมพ์
ทางโรงพิมพ์แนะนำให้ท่าน
Download คู่มือการใช้โปรแกรม
MisterKopy PDF Printer®
เพื่อการเตรียมไฟล์ PDF ให้กับ
ทางโรงพิมพ์อย่างถูกวิธีค่ะ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download
upload ไฟล์งานที่ให้เราได้ทันที
ติดต่อเราได้ที่สายด่วน 02-800-2290


ในอดีต หากจะพูดถึงโรงพิมพ์ ผลผลิตของการพิมพ์หนังสือคงจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าหลักพันแน่ๆ แต่ถ้าคุณมีความต้องการที่จะพิมพ์หนังสือจำนวนน้อย โรงพิมพ์ส่วนใหญ่จึงตอบสนองจุดนี้ให้ไม่ได้ แล้วโรงพิมพ์ไหนล่ะ ที่สามารถพิมพ์หนังสือตามจำนวนที่ต้องการได้ มันจึงเป็นเรื่องยากที่โรงพิมพ์จะพิมพ์งานให้คุณ

แต่ในปัจจุบัน โรงพิมพ์ MisterKopy® ได้นำบริการการพิมพ์หนังสือตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งโรงพิมพ์ของเรานิยามมันว่า Book On-Demand Service แต่ก่อนการที่จะพิมพ์หนังสือสักเล่มอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่พอสมควร เนื่องจากการพิมพ์หนังสือมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนโดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของต้นฉบับ การออกฟิล์มแยกสี การทำเพลทแม่พิมพ์ ไปจนถึงการเข้าเล่ม ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นวิธีการพิมพ์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม หรือที่โรงพิมพ์ทั่วๆ ไปเรียกกันว่าการพิมพ์ระบบ Offset Printing ซึ่งการพิมพ์ระบบนี้ในโรงพิมพ์จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่คุ้มค่ากับงานพิมพ์ที่มีจำนวนต่ำกว่า 1,000 เล่ม แต่ปัจจุบันโรงพิมพ์บางโรงพิมพ์ได้มีการนำเอาระบบ Digital Printing มาใช้เพื่อขจัดความยุ่งยากในการพิมพ์นี้ออกไป และระบบนี้ช่วยให้การพิมพ์หนังสือในจำนวนต่อครั้งที่ไม่มากเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผล

ยกตัวอย่างเช่น การที่จะพิมพ์หนังสือขนาด A5 ความหนาประมาณ 200-300 หน้า หากพิมพ์หนังสือเพียง 20 เล่ม โดยใช้ระบบ Digital Printing ก็อาจจะมีราคาเพียงแค่เล่มละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง ซึ่งต่างจากการพิมพ์ระบบ Offset Printing ที่ราคาต่อเล่มอาจสูงถึงเล่มละ 1,800 บาทเลยทีเดียว แต่ในทางกลับกัน ถ้าต้องการพิมพ์ในจำนวนที่มากขึ้นตั้งแต่ 1,000 เล่ม การใช้ระบบ Offset Printing จะช่วยให้ต้นทุนต่อเล่มต่ำลงมากทีเดียวโดยราคาอาจไม่ถึง 100 บาทต่อเล่ม

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัวว่าการพิมพ์ระบบใดจะดีกว่ากัน ทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้เทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับความต้องการได้ดีกว่ากัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงพิมพ์ที่คุณจะพิมพ์หนังสือต้องเป็นโรงพิมพ์ที่มีทั้งระบบ Digital Printing และ Offset Printing ด้วย ดังนั้น Book On-Demand Service จึงหมายถึง การให้บริการพิมพ์หนังสือจำนวนตามความต้องการของเจ้าของงาน (ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม) โดยโรงพิมพ์ MisterKopy® จะให้คำแนะนำเลือกระบบการพิมพ์หนังสือที่มีต้นทุนต่ำที่สุด นอกจากนี้ BOD ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการในด้านต่างๆ ของการพิมพ์หนังสือ ตั้งแต่การออกแบบปก จัดรูปเล่ม จัดพิมพ์ จนถึงการจัดส่งตามเวลาที่กำหนด กรุณา คลิ๊กที่นี่ เพื่อชม VDO Clip กระบวนการผลิตหนังสือของโรงพิมพ์ MisterKopy®