หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
|
เอกสารรายงานการวิจัย
คู่มือฝึกอบรม
เอกสารประกอบการสัมมนา
แผ่นพับ, โบว์ชัวร์, โปสเตอร์
กราฟฟิคดีไซน์
จัำดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (CDs)

ปกอ่อนใสกาว
ปกแข็ง
สันสติกเกอร์
MisterKopy สามารถจัดทำงานวิจัยได้แม้ในจำนวนน้อย เริ่มต้นที่ 1 / 10 / 50 / 100 / 1,000 เล่ม
ขึ้นไป

MisterKopy ให้บริการจัดทำเอกสารงานวิจัยแบบ One Stop Service ตั้งแต่ช่วยทำจัดทำต้นฉบับ

แบบออนไลน์, รับฟัง concept ของงาน, จัดทำ artwork ปก, เข้าเล่ม ไปจนถึงการจัดส่งงานยัง
สถานที่ของท่าน
รูปแบบมาตรฐานสำหรับงานวิจัย
*- หนังสือขนาด A4
*- เนื้อหาพิมพ์ 1 สี (สีดำ) บนกระดาษปอนด์ ขนาด 70 แกรม
*- ปกพิมพ์ 4 สี บนกระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม พร้อมเคลือบ PVC ชนิดด้าน
*- เข้าเล่มแบบไสกาว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
 © 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.