โรงพิมพ์ MisterKopy® ให้บริการสิ่งพิมพ์ทั้งในระบบ Offset และระบบ Digital แบบ One-Stop-Service
โรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
โรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์
|
โรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์
 

ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ ในเครือของบริษัทฯ
MisterKopy® ได้ขยายไลน์ธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคง ซึ่งธุรกิจของบริษัทแต่ละธุรกิจ (ธุรกิจโรงพิมพ์อ๊อฟเซ็ท / โรงพิมพดิจิต็อล / ธุรกิจสำนักพิมพ์) มีส่วนเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้เราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการในสายธุรกิจการพิมพ์หนังสืออย่างสมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด


ธุรกิจหลักของ MisterKopy® ได้แก่ธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ ตำรา และรายงานการวิจัย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบปก จัดทำรูปเล่ม จัดพิมพ์ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า และกระจายสินค้า โดยใช้ระบบในการควบคุมการผลิตที่ทันสมัย และเป็นแบบฉบับเฉพาะตัว

และเนื่องจาก MisterKopy® มีระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งในระบบ Offset (แท่นพิมพ์ขนาดใหญ่) และระบบ Digital ที่ครบถ้วนในทุกขั้นตอนการผลิต จึงทำให้ลูกค้าของเรามีอิสระในการที่จะเลือกพิมพ์หนังสือจำนวนตามความต้องการ โดยไม่จำกัดจำนวนพิมพ์ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1 เล่ม เป็นต้นไป โดย MisterKopy® จะเป็นผู้แนะนำระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

ในปัจจุบัน MisterKopy® ได้เพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้านเทคโนโลยี และด้านกำลังการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าของเราด้านสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ ตำรา และรายงานการวิจัย


MisterKopy® ยังมีธุรกิจสำนักพิมพ์ (ภายใต้ชื่อ บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ พับลิชชิ่ง จำกัด) ด้วย หนังสือส่วนใหญ่ก็เน้นที่เนื้อหาสาระ ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากกว่าความบันเทิง ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีหนังสือ ของบริษัทหลายปกที่กำลังวางแผงจำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
เช่น ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ


เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ในหลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของ โรงพิมพ์ MisterKopy®


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศาลรัฐธรรมนูญ
ธนาคารออมสิน ยูนิลิเวอร์ เฟ็ดเอ๊กซ์ เชลล์
United Nations Environment Programme ASEAN University Network ไจก้า สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันอาหาร     

 

© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

"โรงพิมพ์ MisterKopy® ให้บริการทั้งระบบ Offset & Digital"